Σε αυτή τη μάχη συνοδοιπόροι μου οι σημαντικότεροι άνθρωποι της ζωής μου